Test voor Selectie & Training

Algemeen bekend is dat de hoeveelheid kennis of intelligentie waar iemand over beschikt geen garantie geeft tot succes. Echter, de mate waarin een persoon omgaat met de opgedane kennis of ervaringen zegt ons veel meer of de persoon zal slagen in de werksituatie. Compana kan dit zogenoemde mentale leervermogen in kaart brengen aan de hand van de TST: de Test voor Selectie & Training.

  1. Eigenschappen detectie
  2. Redeneren
  3. Cijfersnelheid & Accuratesse
  4. Werkgeheugen
  5. Oriëntatie

Gemiddelde Trainings Quotiënt

Het totaal van de 5 testen geeft een eindoordeel, uitgedrukt in een Gemiddelde Trainings Quotiënt. Deze waarde zegt iets over het leervermogen en de trainingsvatbaarheid van een kandidaat.

Graag informeren wij u over onze dienstverlening. U kunt daarvoor het digitale antwoordformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op

Postbus 1227 | 5200 BG 's-Hertogenbosch | Tel. 06-533 611 77 | info@compana.nl

© 2010 - 2020 Compana